Publikationer

Bog: Når Kroppen Lærer

Sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser og DAMP/ADHD
af Kirsten Bundgaard – Langagerskolen
Udgivet 06.11.2003.

”Denne bog er tænkt som en vejledning til lærere, pædagoger og forældre i, hvor-dan de kan bruge viden om sansemotorik og integrere denne viden i alle de aktivi-teter, hvor kroppen rent fysisk indgår”.

”Bogen er også ment som en vejledning i at forstå disse børn, og hvordan deres funktionsforstyrrelser påvirker bevægelser og fysisk formåen”. ”At se og forstå at børnenes, ofte uforståelige, adfærd kan hænge sammen med sansemotoriske vanskeligheder, og ikke nødvendigvis skyldes at barnet ikke gider, er uartigt, på tværs el. lign., kan få stor indflydelse på det daglige arbejde med børnene”.

Pris pr. stk.: Kr. 120,- (ekskl. porto)