TEACCH

TEACCH står for "Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children". Det er en pædagogisk praksis, som primært bruges til specialundervisning af børn og unge med AST i skolealderen. TEACCH arbejder dog også løbende med udviklingen af tilgange, som er tilpasset voksne mennesker.

Fundamentet for TEACCH blev grundlagt af dr. Eric Schopler fra University of North Carolina at Chapel Hill i midten af 1960erne. I Danmark blev TEACCH implementeret som læringstanke sidst i 1980erne, og det er i dag en meget anerkendt tilgang til arbejdet med det autistiske menneske.

Menneskesynet bag TEACCH

Grundlæggende handler TEACCH om at respektere det autistiske menneskes måde at være på og ret til at bevare dets interesser og særpræg. Man stræber ikke efter at forme et "normalt" menneske gennem undervisningen. Tværtimod fokuserer man i stedet på den enkeltes udvik-lingsmuligheder, især med hensyn til selvstændighed og handlemuligheder.

Autisme er et handicap som påvirker mennesker meget forskelligt. Da det samtidig er et han-dicap, som sjældent optræder isoleret, er det selvfølgelig ikke muligt at opstille retningslinjer, som vil passe på enhver undervisningssammenhæng. Undervisning af mennesker med autisme må, som al anden specialundervisning, tage sit udgangspunkt i de særlige udviklingspotentialer og undervisningsbehov, som den enkelte fremviser.

Undervisning tilrettelagt for mennesker med autisme kræver specialviden og tilgang til faglig supervision. Det kræver også, at undervisningsmiljøet tilpasses via en systematisk organisering af tid, rum og indhold. TEACCH bygger på nogle grundlæggende ideer, som blandt andet betyder, at støtten er livslang og kontinuerlig. Samtidig forudsætter TEACCH, at de eksperter, som varetager behandlingen, virkelig er eksperter på autismeområdet. Derfor kan de bedre sætte sig ind i den autistiske persons tankegang