Autisme Spektrum Forstyrrelser

Intet menneske får en diagnose inden for autismespektret, med mindre det har vanskeligheder inden for tre områder. De tre områder betegnes i dag ofte som "triaden af funktionsforstyrrelser".

De tre områder er:

  • Kommunikation 
  • Socialt samspil 
  • Social forestillingsevne 

Andre beslægtede vanskeligheder, som oftest ses hos børn med autisme, er motorisk koordination og hypersensitivitet.

Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser har svært ved at mentalisere. Det vil sige, at vedkommende har svært ved at analysere og forstå såvel egne som andres tanker. Dermed vil mennesket ofte have vanskeligt ved at forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler.

Samtidig kan mennesker med autisme tro, at andre mennesker ved og tænker præcis det samme som dem selv.