Forældre

Langager Education har flere års erfaring med at rådgive og vejlede forældre, som har et barn, eller eventuelt flere børn, som er diagnosticeret med ASF eller ADHD. Vi tilbyder også samtaler med forældre, som eksempelvis kan tage afsæt i følgende emner:

  • Nydiagnosticeret barn med ASF/ADHD.
  • At have ASF/ADHD i familien - forståelse af barnets særlige forudsætninger - hvad betyder det for familien?
  • Søskendeproblematikker.

Vi tilbyder blandt andet vejledning i hjemmet. Her kan vi eksempelvis arbejde med aspekter, som kan lette jeres og børnenes hverdag; herunder (visuelle) hjælpemidler/støttesystemer, hensigtsmæssige rutiner, planlægning og organisering.

Vi har også en solid erfaring med vejledning i forhold til konflikthåndtering og udfordrende adfærd; herunder selvskadende adfærd, afvigende adfærd i sociale sammenhænge.

Er der andet, du som forælder ønsker vejledning eller rådgivning omkring, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os - så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.