Komorbiditet

Med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af de særlige forudsætninger hos mennesker med ASF/ADHD tilbyder Langager Education vejledning i forhold til komorbiditet. Komorbiditet kan forstås som forekomsten af to eller flere forstyrrelser hos samme person. For mennesker med ASF og/eller ADHD kan det eksempelvis dreje sig om OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand), depression, angst eller adfærdsforstyrrelser.

Set i lyset af de særlige kognitive og sansemæssige forudsætninger hos mennesker med ASF og ADHD arbejder vi med, hvordan komorbiditet kan forstås. Vores vejledning tager blandt andet fat i de pædagogiske strategier, som du som fagperson kan benytte i forbindelse med komorbide tilstande.