Pubertet og seksualitet

Mennesker med ASF og ADHD har brug for ekstra støtte og vejledning/rådgivning i forhold til deres seksualitet. Netop på grund af deres særlige forudsætninger er det nødvendigt, for at de kan opnå et tilfredsstillende og/eller acceptabelt seksualliv. Hvis dette skal opnås, kræver det både en viden om de særlige forudsætninger, disse mennesker har, samt en viden om seksualitet.

Thue Sommer fra Langagerskolen er uddannet seksualvejleder, og hun har flere års erfaring som pædagogisk vejleder. Hun har specialiseret sig i de udfordringer, som unge med ASF og/eller svær ADHD kan opleve, når de kommer i puberteten. Langager Education tilbyder:

  • Planlægning og afholdelse af seksualfaglige kurser, foredrag eller temadage om seksualitet for forskellige målgrupper (forældre, fagpersoner, bosteder, kommuner mv.). Indholdet kan for eksempel være: normal seksuel udvikling, seksualitet og ADHD/ASF, pædagogiske overvejelser og metoder, de retslige rammer, overgreb mv.
  • Supervision af forældre eller fagpersoner i deres arbejde med (egne) børn/unge omkring seksualitet. Supervisionen kan være vedrørende en enkelt problemstilling eller i forhold til et længerevarende forløb, for eksempel undervisningsforløb.
  • Indgå i konkrete forløb til støtte for fagpersoner i forhold til bestemte borgere. Støtten kan omhandle formidling af viden om seksuelle hjælpemidler og undervisning i brug af disse, vejledning om hjælp til onani, samleje mv.
  • Direkte individuel hjælp i form af samtaleforløb med en borger (barn, ung eller voksen) om forskellige emner indenfor seksualitet; for eksempel kroppens udvikling, hygiejne, onani og vejledning heri, følelser, kærester, vejledning i seksuelle og samværsmæssige færdselsregler, hjælp og vejledning til gennemførelse af samleje, vejledning og støtte vedr. seksuelle hjælpemidler mv.