Samtaleforløb

Samtale og kommunikation kan være såvel en udfordring som et værdifuldt redskab i kontakten til personer med ASF/ADHD. Vi tilbyder vejledning i forhold til samtaler og kommunikation. Med udgangspunkt i den enkelte persons særlige forudsætning kan fokus være:

Samtaleteknikker * Mål for samtalen * Samtaleforløbets opbygning * Strukturen af den enkelte samtale * Inspiration i forhold til udarbejdelse af materiale.

Samtaler

Som person med ASF og/eller ADHD kan man i det daglige opleve såvel praktiske udfordringer eller mere komplekse psykologiske problemer. Vi tilbyder rådgivning, vejledning samt psykologiske samtaler, hvor emnerne eksempelvis kan være:

Håndtering af stress, angst, depression * Problemløsningsstrategier * Social færdighedstræning * At strukturere sin dagligdag * Praktiske opgaver * At forstå egen diagnose og hvad det betyder i ens liv (psykoedukation) * At få en bedre forståelse af sig selv og sin livssituation * Seksualitet, kærlighed, ungdomsliv, arbejdsliv, og hvordan man effektivt formidler egne behov og ønsker til andre.

Gruppeforløb

Som person med ASF og/eller ADHD kan man i det daglige opleve såvel praktiske udfordringer eller mere komplekse psykologiske problemer. Vi kan varetage gruppeforløb eller undervisning for op til 5 personer med ASF og/eller ADHD. Emnerne kan eksempelvis være de samme som under "Samtaler"