Tilrettelæggelse af undervisningsforløb

Når du skal undervise elever med ADHD-vanskeligheder og ASF, kræver det naturligvis en grundlæggende viden om den enkeltes færdigheder. Derudover kræver det også, at du kan trække på forskellige læringsveje for at nå både sociale og fag-faglige mål.

Målgruppen omfatter individer, som ofte har deres særlige læringsstile og interesser. Derfor er det vigtigt, at du som pædagogisk professionel har mulighed for at arbejde med en bred forståelse af undervisningsbegrebet. Herigennem kan faktorer som eksempelvis motivation og faglig udvikling sikres mest optimalt.

Langager Education kan tilbyde vejledning i forhold til relevante faktorer, som bør medtænkes ved tilrettelæggelse af forløb. Vi kan også tilbyde vejledning i forhold til konkrete undervisningsforløb.